Saturday, 19/01/2019 - 03:30|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Ngày ban hành:
02/10/2015
Ngày hiệu lực:
02/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ
Ngày ban hành:
01/10/2015
Ngày hiệu lực:
01/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
Ngày ban hành:
01/10/2015
Ngày hiệu lực:
01/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
Ngày ban hành:
11/09/2015
Ngày hiệu lực:
11/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực